Privacy & Cookiebeleid

Samenvatting van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

 • EG Retail (Netherlands) BV gebruikt uw persoonsgegevens om:
  • u per e-mail/mobiel (via app, sms, en push berichten)/website en sociale media nieuws, updates en aanbiedingen te sturen en meetpixels te gebruiken voor analytische doeleinden en ons in staat te stellen gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen op basis van uw interesses.
 • Het delen van gegevens gebeurt:
  • intern binnen EG Retail (Netherlands) BV en haar aangesloten ondernemingen, met onze internationale collega's voor het volgen van het gebruik en de functionaliteit van al onze communicatiekanalen;
  • met onze externe dienstverleners voor het opslaan van de gegevens;
  • met ons externe callcenter voor het beantwoorden van vragen van klanten, het bijhouden van klantgegevens en het beheren van de backoffice voor klantgegevens.
 • Als wij ons beroepen op uw toestemming, zoals voor commerciële communicatie of cookies, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
 • In onze privacyverklaring staan meer details van deze verwerking, met inbegrip van details over uw rechten op gegevensbescherming, waaronder uw recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

In deze verklaring wordt beschreven hoe EG Retail (Netherlands) BV (ook te noemen de “verwerkingsverantwoordelijke“, “wij”, “ons” of “onze”) uw gegevens gebruikt als u interacteert met onze communicatiekanalen.

Hierin staat eveneens een beschrijving van uw rechten op gegevensbescherming, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen die EG Retail (Netherlands) BV uitvoert. Meer informatie over uw rechten en over hoe u deze kunt uitoefenen is terug te vinden in het deel “Wat zijn mijn rechten?” .

Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens wanneer u met ons communiceert en onze communicatiekanalen gebruikt en als u zaken en diensten van onze filialen of op ons netwerk koopt.  Dit omvat:

 • uw naam en wachtwoord;
 • uw, e-mailadres en telefoonnummers;
 • het type producten of diensten dat u op ons netwerk hebt gekocht;
 • uw marketingvoorkeuren, met inbegrip van eventuele toestemmingen die u ons hebt gegeven; en
 • locatie details.

Hoe gebruiken wij deze informatie en wat is de rechtsgrond voor dit gebruik?

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • wij gebruiken uw informatie om te antwoorden op vragen of verzoeken naar informatie die u ons bezorgt;
 • wij gebruiken uw informatie om de door u gevraagde producten en diensten te leveren in lijn met het loyaliteitsprogramma en te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons stuurt;
 • wij gebruiken de door u verstrekte informatie om van u of van anderen ontvangen klachten over onze website, producten of diensten te onderzoeken;
 • wij gebruiken gegevens waar nodig in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgeving en onderzoeken (met inbegrip van de bekendmaking van dergelijke informatie in verband met een juridisch proces of geschil).

als u ons toestemming verleent:

 • wij verzenden u boodschappen, gelinkt aan uw interesses, gebaseerd op andere producten en diensten aangeboden door onze filialen of op ons netwerk;
 • wij plaatsen cookies en soortgelijke technologie conform onze Cookieverklaring en de informatie die aan u wordt verstrekt als deze technologieën worden gebruikt; en
 • in andere gevallen, waarbij wij u om toestemming vragen (indien nodig), gebruiken wij de gegevens voor het doel dat we op dat moment vermelden;

voor wettelijk vereiste doeleinden:

 • waar we ouderlijke toestemming nodig hebben om online diensten aan te bieden aan kinderen onder 18 jaar. Hoewel de meeste van onze websites niet ontworpen werden voor kinderen onder 18 jaar
 • in reactie op verzoeken van de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten die een onderzoek uitvoeren.

Informatie over ons cookiegebruik  

U kunt uw browser zodanig instellen dat deze alle of bepaalde browsercookies weigert of dat u een waarschuwing krijgt als communicatiekanalen cookies plaatsen of gebruiken. Houd er als u cookies uitschakelt of weigert rekening mee dat bepaalde delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren. Raadpleeg voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken ( https://stars.gotexaco.nl/conditions.do)

Onze gerechtvaardigde belangen

Voor alle gegevens die wij verwerken hebben wij afwegingstoetsen gedaan op basis van onze gerechtvaardigde belangen die wij hierboven hebben beschreven. U kunt informatie over al onze afwegingstoetsen verkrijgen door contact met ons op te nemen via de gegevens die verderop in deze verklaring staan.

Uw toestemming intrekken of op andere wijze bezwaar maken tegen direct marketing

Als wij ons verlaten op uw toestemming, kunt u die toestemming altijd intrekken, hoewel het zo kan zijn dat wij anderen rechtsgronden hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden die hierboven uiteengezet zijn. U hebt ten allen tijde het recht om u uit te schrijven voor direct marketing, of voor profielen gelinkt aan direct marketing. U kan dit doen door de instructies in de communicatie te volgen als het een elektronische boodschap betreft, of door ons te contacteren op de manier die hieronder wordt beschreven.

Met wie, waar en wanneer delen wij deze gegevens?

Persoonsgegevens kunnen met overheids- en/of rechtshandhavingsautoriteiten worden gedeeld als dit vereist is voor de bovenstaande doeleinden, op grond van de wet of voor de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Persoonsgegevens worden ook gedeeld met externe dienstverleners die deze namens EG Retail (Netherlands) BV verwerken voor de bovenstaande doeleinden. Wij maken in het bijzonder gebruik van externe dienstverleners voor website hosting, onderhoud, callcenter operaties, en controle van identiteitsgegevens.

Wij delen uw persoonsgegevens

 • intern, doorheen EG Retail (Netherlands) BV, en haar filialen, met onze internationale collega's voor het volgen van het gebruik en de functionaliteit van onze websites;
 • met onze externe dienstverleners voor het opslaan van de gegevens; en
 • met ons externe callcenter voor het beantwoorden van vragen van klanten, het bijhouden van klantgegevens en het beheren van de backoffice voor klantgegevens.

Indien het bedrijf wordt verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en eventuele adviseurs van mogelijke kopers en worden deze doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Waar wij uw persoonsgegevens bijhouden, doen wij dit zolang u een actieve gebruiker van ons loyaliteitsprogramma bent. Persoonsgegevens worden bijgehouden tot 1 jaar nadat de klant uit ons loyauteitsprogramma is gestapt.

Wat zijn mijn rechten?

U hebt het recht ons te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens; de (actieve) verwerking van uw persoonsgegevens te rectificeren, wissen of beperken; en de persoonsgegevens die u ons voor een overeenkomst of met uw toestemming verstrekt in een gestructureerde, machineleesbare vorm te verkrijgen en ons te vragen deze gegevens te delen (over te dragen) met een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (voornamelijk als wij de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste of als wij de gegevens gebruiken voor direct marketing).

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het inwilligen van uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon bekend zou maken, als deze de rechten van een derde (inclusief onze rechten) zouden schenden of als u ons vraagt informatie te wissen die wij op basis van de wet dienen te bewaren of indien wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben bij het bewaren hiervan. Bij het beantwoorden van uw verzoeken stellen wij u in kennis van de relevante uitzonderingen waarop wij ons baseren.

Om uw rechten uit te oefenen of andere informatie te verkrijgen, zoals een kopie van een afwegingtoets van gerechtvaardigde belangen, kunt u via de onderstaande contactgegevens contact met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming opnemen. Als u onopgeloste problemen hebt, hebt u het recht om bezwaar te maken bij een EU-gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont, waar u werkt of waar u van mening bent dat zich een schending heeft voorgedaan.

Om in te schrijven in het loyaliteitsprogramma is bepaald informatie verplicht (naam, voornaam, emailadres); zonder de welke wij niet kunnen overgaan tot inschrijving. Alle andere informatie die wordt opgevraagd, is optioneel.

Hoe neem ik contact op met u of uw functionaris voor gegevensbescherming?

Wij hopen dat wij vragen die u hebt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken naar tevredenheid kunnen beantwoorden. Als u vragen hebt over hoe wij uw gegevens verwerken, of u wil uitschrijven van direct marketing, kunt u contact opnemen via onze klantenservice of door een brief te sturen naar EG Retail (Netherlands) BV, Princenhagelaan 9, 4813 DA Breda, Nederland. U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de EG-groep via dpo@eurogarages.com of door een brief te sturen naar EG Retail (Netherlands) BV, Princenhagelaan 9, 4813 DA Breda, Nederland.

Welke entiteit is mijn verwerkingsverantwoordelijke en met welke aangesloten ondernemingen kunnen mijn gegevens worden gedeeld?

EG Retail (Netherlands) BV is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens.

 

COOKIEVERKLARING

In deze verklaring staat wat cookies zijn, hoe wij deze gebruiken en hoe u deze kunt beheren. Wij hebben ook enkele nuttige links opgenomen, zodat u meer te weten kunt komen over cookies.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

Wat zijn cookies?

Cookies (of soortgelijke technologieën) zijn stukjes informatie met een unieke referentiecode die een website op uw apparaat plaatst om informatie over u op te slaan en soms te volgen. Een aantal cookies die wij gebruiken bestaan uitsluitend gedurende de duur van uw websessie (“sessiecookies”) en verlopen als u uw browser sluit. Andere cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om u te onthouden als u terugkeert op de website en blijven langer bestaan (“permanente cookies”). Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren op of virussen over te brengen naar uw computer. Ze worden uitsluitend aan uw apparaat toegewezen en (als ze langer dan één websessie blijven bestaan) bij ieder volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die dat cookie herkent.

Sommige cookies op onze website worden door ons geplaatst en andere cookies worden geplaatst door derden die namens ons diensten verlenen (zoals advertenties op basis van interesses en webanalyses).

Waar gebruiken wij cookies voor?

Op onze website gebruiken bij de volgende categorieën cookies:

Categorie 1: strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u onze website te laten bekijken en de functies te laten gebruiken, zoals het bezoeken van beveiligde delen van de website of delen met content tegen betaling. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om vraagt, zoals inloggen zonder wachtwoord en winkelmandjes, niet worden verleend. Omdat dergelijke cookies essentieel zijn voor het gebruik van een website, kunnen deze niet worden uitgeschakeld zonder dat dit zeer nadelig is voor uw gebruik van de website.

Categorie 2: prestatiecookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over hoe mensen onze website gebruiken. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies van Google Analytics om te begrijpen hoe klanten op onze website terechtkomen en de site bezoeken of gebruiken en om delen van onze website die voor verbetering vatbaar zijn te markeren, zoals de navigatie, de winkelbeleving en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, tonen nooit persoonsgegevens waaruit uw identiteit kan worden herleid.

Categorie 3: functionaliteitscookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt, zoals vanuit welk land u de website bezoekt, uw taal en zoekparameters. Ze kunnen worden gebruikt om u een ervaring te bieden die beter past bij uw keuzes, zodat uw websitebezoek beter afgestemd en plezieriger is. De informatie die deze cookies verzamelen, kan worden geanonimiseerd en zij kunnen uw activiteit op andere websites niet volgen.

Categorie 4: social-mediacookies

Dankzij deze cookies kunt u uw activiteit op de website delen op sociale media, zoals Facebook. Wij hebben geen zeggenschap over deze cookies. Raadpleeg het desbetreffende privacybeleid om te weten te komen hoe hun cookies werken.

Hoe kunt u uw cookie-instellingen bekijken en veranderen?

Als u cookies wilt wissen die al op uw apparaat staan, raadpleeg dan het gedeelte help en ondersteuning van uw internetbrowser voor meer instructies over het vinden van het bestand of de directory waarin cookies worden opgeslagen.

Raadpleeg de onderstaande nuttige links voor uw browser:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411
Opera: 
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Houd er rekening mee dat u door het wissen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies wellicht bepaalde delen of functies van onze websites niet kunt gebruiken.

Klik hier om uw cookievoorkeuren te beheren.

Andere nuttige links

U kunt ook meer te weten komen over cookies in het algemeen door een bezoek te brengen aan www.allaboutcookies.org. Deze website bevat nuttige informatie over cookies en hoe u cookies met verschillende browsertypen kunt blokkeren.

Raadpleeg voor meer algemene informatie over advertenties op basis van online gedrag (en interesses) en over hoe hiervan gebruik wordt gemaakt van cookies www.youronlinechoices.com.

En ga voor meer informatie over het Europese cookierecht naar https://www.cookielaw.org/your-cookie-law-rights/